Pabloware home
 
 
   

Infox służy do projektowania i edycji baz danych oraz witryn XML, jest to pierwsze polskie narzędzie tego typu. Infox jest programem idealnym dla Ciebie także, jeśli dopiero zaczynasz pracę z XML'em. Zawiera napisany przystępnym językiem "Kurs języka XML", a także rozmaite ułatwienia. Jednym z nich jest możliwość kontroli struktury dokumentu w widoku drzewa, które najlepiej ją oddaje.

Wersja: 1.1                 Data: październik 2005

   

Dlaczego Infox to najprostszy i najelegantszy sposób pracy z danymi?

Infox skupia w jednym miejscu również takie narzędzia jak kontrola składniowej poprawności dokumentu i walidacja kodu. Korzystając z Infoksa możesz także, dzięki funkcjom importu, łatwo przenieść swoje dane do formatu XML - m.in. z arkuszy programu MS Excel. Infox daje Ci możliwość konwersji i przekształceń dokumentów z XML do XML, XML do HTML, a nawet z HTML do XML (XHTML). Infox posiada także funkcję reformatowania kodu XML.

Od czego zacząć?

Jeśli nie znasz języka XML, skorzystaj z dołączonego kursu. Wprowadzi Cię on szybko i bezboleśnie do wspaniałego świata XML. Wykonuj zamieszczone w nim przykłady, Infox nadaje się do tego znakomicie. Zacznij tworzyć swoje własne bazy danych i witryny internetowe w XML. Poprawność każdego edytowanego dokumentu możesz sprawdzić. Otrzymasz czytelne komunikaty o ewentualnych błędach wraz z ich lokalizacją.

Obsługiwane typy dokumentów i kodowania znaków

Infox jest uniwersalnym narzędziem i obsługuje wszystkie aplikacje XML, Definicje Typu Dokumentu (DTD), Arkusze stylów (CSS i XSL), Dokumenty XHTML (a także HTML), Schematy XML i Opisy Zawartości Dokumentu (DCD). Każdy z nich może być odczytany i zapisany w jednym z 8 schematów kodowania znaków, które Infox wspiera (są to: ISO-8859-2; Windows-1250; Unicode UTF-7; Unicode UTF-8; Unicode UTF-16 i ISO-10646-UCS-2 - obydwa także Big Endian). Sposoby detekcji typu i kodowania otwieranych dokumentów można dostosować. Warto jeszcze w tym miejscu wspomnieć, że Infox w pełni obsługuje Unicode, tzn. pozwala na używanie wszystkich znaków z tablicy Unikodu. Korzystając z Infoksa możesz więc w jednym dokumencie używać polskiego alfabetu i np. cyrlicy.

Jak wygląda praca z programem Infox?

W głównym oknie programu możesz edytować kod XML. Po lewej znajduje się edytor a po prawej widok drzewa. Aby je odświeżyć, możesz użyć skrótu klawiszowego - domyślnie [F5]. Drzewo to prezentuje węzły dokumentu XML. Na dole ekranu znajdziesz panel rezultatów. Tam są wyświetlane rezultaty walidacji. Tam również może być wyświetlany podgląd w obiekcie Internet Explorera lub Mozill (Netscape 6). Dostępny jest również pełnoekranowy podgląd w obiektach tych przeglądarek, przydatny gdy chcesz sprawdzić, jak będzie wyglądał projektowany dokument XML lub HTML/XHTML. Na górze znajdziesz pasek menu i dostosowywalne paski narzędziowe. Również skróty klawiszowe możesz dostosować do swoich potrzeb. Paski narzędziowe zmieniają się w zależności od kontekstu - typu edytowanego dokumentu. Bardzo zwiększa to szybkość pracy, bo wszystkie potrzebne narzędzia masz zawsze pod ręką.

     
kupuj             pobierz             pomoc